Uitgeverij

M.BOOX: klare taal in twaalf vragen en antwoorden

1. Wat is jullie missie?

 • Het boek naar de lezer, het loon naar de schrijver

2. Wat is jullie visie?

 • Proza en poëzie moeten vrij hun weg kunnen vinden naar lezers- c.q. luisterpubliek
 • Proza en poëzie horen niet gebonden te zijn aan contracten die hun vrijheid in de weg staan
 • Proza en poëzie horen niet gebonden te zijn aan een vaste prijs
 • Vrijheid voor zowel schrijver als uitgever als boekverkoper

3. Wat is jullie doel?

 • Het uitbrengen van werk van schrijvers die hun verhaal c.q. poëzie wereldkundig willen maken
 • Het publiceren van goed geschreven proza en poëzie in goed verzorgde uitgaven

4. Waarin onderscheiden jullie je?

 • Wij hanteren geen contract, wel een overeenkomst uitgeeflicentie (i.v.m. Auteurswet)
 • De schrijver bepaalt de verkoopprijs, wij stellen deze vast (i.v.m. Wet op vaste boekenprijs)
 • We bieden een ambiance voor een boekpresentatie met een keur aan multimedia middelen
 • We organiseren literaire avonden, specifiek of met open podium
 • We bouwen aan een Spaarfonds om de financiële last van een boekuitgave te verlichten

5. Wat zijn jullie kernwaarden?

 • Wij hebben gezien dat mensen er gelukkig van worden wanneer zij hun verhalen mogen vertellen en hun gedichten publiceren op een manier die bij hen past
 • Wij faciliteren hen bij het vertellen van hun verhaal (proza, poëzie, theater via podium, boek)

6. Wat bieden jullie?

 • Wij bieden:
 • schrijfbijeenkomsten, zoals cursussen en schrijverscafé
 • podiumondersteuning
 • ambachtelijke boekbinderij voor dat éne, bijzondere boek
 • correctie, redactie, drukwerkbegeleiding voor oplages vanaf 1 exemplaar

7. Wat zijn jullie verkoopkanalen?

 • fysiek:
 • de letterlijke markt: boekenmarkten in den lande
 • de eigen boekwinkel in de Taalwerkplaats Drenthe
 • de reguliere boekhandel, indien gewenst
 • online:
 • de website van de Taalwerkplaats Drenthe
 • de website van M.BOOX
 • Facebook, Twitter en LinkedIn
 • bol.com, indien gewenst
 • op podia:
 • in de zaal van de Taalwerkplaats Drenthe
 • bij toetreding tot het Taalwerkplaats Collectief mee op tournee (met boekentafel)

8. Wat kost dat?

 • Omdat bij ons de schrijver de verkoopprijs van zijn boek bepaalt, bepaalt de schrijver zelf zijn verdienste. Ons ideaalplaatje ziet eruit als een driemaal winsituatie:

1. in de kostprijs van de boekvervaardiging zit een stukje verdienste voor de vormgever, de drukker en de uitgever

2. in de toeslag, die de schrijver bepaalt, zit een stukje verdienste voor de schrijver

3. in de toeslag die de reguliere boekhandelaar bepaalt, zit een stukje verdienste voor de boekhandelaar

 • Ons voorstel is om de Wet op de vaste boekenprijs af te schaffen, zodat de handel in boeken vrij wordt, en alle partijen – uitgever, auteur en boekverkoper – hun eigen verdienste bepalen
 • Een voorbeeld, analoog aan de drie punten hierboven:

1. de vervaardiging van een boek kost € 5 per exemplaar

2. de schrijver bepaalt de verkoopprijs van zijn boek op € 7,50

3. de boekverkoper is vrij in het bepalen van zijn verkoopprijs (aan de uitgever / schrijver betaalt hij € 7,50 per exemplaar; hij heeft geen recht van retour)

9. Wat doen jullie niet?

 • Wij vragen geen e-mailadressen voor boekpromotie
 • Wij geven geen boeken uit met slechte vormgeving
 • Wij publiceren geen verhalen vol spel-, stijl- en structuurfouten
 • Wij publiceren geen teksten met racistische inslag, teksten die aanzetten tot haat, de Holocaust ontkennen of anderszins tegen de Nederlandse wet ingaan
 • Wij claimen geen correctie of redactie (schrijvers zijn vrij om hun eigen redacteur te kiezen)
 • Omdat onze schrijvers hun eigen verdienste bepalen, betalen wij geen royalty’s
 • Hogere oplages binden wij niet ambachtelijk in

10. Wie zijn jullie?

 • Wij zijn:
 • Mart Brok, dichter, theaterregisseur, oprichter Taalwerkplaats Drenthe
 • Ineke van Gemert, boekbindster
 • Thérèse Major, schrijfster, corrector, redacteur, uitgeefster
 • Jaap Schuring, calculator

11. Waar zijn jullie te bereiken?

 • fysiek:
 • Taalwerkplaats Drenthe, Zijtak OZ 66, 7833 AP Nieuw-Amsterdam
 • telefonisch:
 • 05 – 91 56 43 03 (Mart Brok)
 • 06 – 10 53 61 46 (Ineke van Gemert)
 • 06 – 23 05 05 93 (Thérèse Major)

 • 06 – 51 25 39 60 (Jaap Schuring)

 • online:

 • www.taalwerkplaatsdrenthe.nl

 • www.theresemajor.nl
 • diverse Facebookpagina’s

12. Tot slot: welke eisen stellen jullie aan manuscripten?

 • Manuscripten mogen geen racistische teksten bevatten, noch aanzetten tot haat, de Holocaust ontkennen of anderszins tegen de Nederlandse wet ingaan
 • Manuscripten dienen – vóór we ze publiceren – vrij te zijn van spel-, stijl- en structuurfouten
 • Manuscripten ontvangen wij – na overleg – graag digitaal via info@theresemajor.nl

Neem voor meer informatie contact op met M.BOOX:

06 – 23 05 05 93

of bezoek de website:

MBOOX


Taalwerkplaats Drenthe 2014